ลงประกาศ โฆษณาฟรี ไม่คิดเงิน ไม่ลบ 100%

ฟรีแนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

โหลดแนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

 
- ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556
- แนวข้อสอบสิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.2561
- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- แนวข้อสอบนักวิชาการเผยแพร่
- ความรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนงานโครงการประชาสัมพันธ์
- ความรู้เกี่ยวกับการเขียนข่าว บทความ
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (สิงหาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กันยายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เข้าดูเพจสอบ   นักวิชาการเผยแพร่ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
เข้าดูเว็บที่    นักวิชาการเผยแพร่ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์


 
 

 
 
 
 
 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : โหลดแนวข้อสอบงานราชการนักวิชาการเผยแพร่ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

Tags : จำหน่ายแนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์,คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเผยแพร่ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์