ลงประกาศ โฆษณาฟรี ไม่คิดเงิน ไม่ลบ 100%

เครื่องทำน้ำอุ่น (Water heater) กิจการงาน พร้อมด้วยแนวคิดเลือกซื้อ

เครื่องทำน้ำอุ่น (Water heater) อาชีวะ พร้อมทั้งหลักการเลือกสรรซื้อ
เครื่องทำน้ำอุ่น (Water heater) จัดเป็นวัสดุอุปกรณ์สร้างความร้อน เพราะจะทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้ามาอยู่ในรูปของพลังงานความร้อนออกมาตามฝักบัว สมัยปัจจุบันเริ่มนิยมใช้กันมากขึ้น ทั้งนี้ เพราะน้ำอุ่นสามารถขจัดไขมันหรือสามารถชะล้างสิ่งของซกมกที่ติดอยู่ตามรูขุมขนได้ดีกว่าน้ำเย็น พร้อมด้วยเมื่ออากาศมีอุณหภูมิต่ำหรือสภาพอากาศเย็นซึ่งเข้ารูปอย่างยิ่งเกี่ยวกับหน้าหนาวในเมืองประเทศไทย นอกจากนี้ ยังฉลุยต่อการใช้งานแค่ ขนาดนั้นเปิดปุ่มควบคุมของน้ำน้ำอุ่นก็จะไหล

ประเภทเครื่องทำน้ำอุ่น แบ่งตามลักษณะการใช้


 • เครื่องทำน้ำอุ่นแบเรื่องำน้ำอุ่นได้จุดเดียว (SINGLE WATER SUPPLY)


เพราะว่าเครื่องทำน้ำอุ่นแบบนี้จะเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นสัดส่วนกะทัดรัดซึ่งสามารถทำน้ำอุ่นในปปลายาณที่แค่พอเฉพาะกับการใช้น้ำอุ่นแค่ที่เดียวเท่านั้น การที่จะดัดแปลงเครื่องแบบนี้ให้สามารถจ่ายน้ำอุ่นให้หลายจุดนั้นนับว่าอันตรายต่อตัวเครื่องอย่างยิ่ง ทั้งนี้ เครื่องจะรับภาระในการผลิตน้ำอุ่นมากเกินศักยภาพของเครื่องจะรับได้ซึ่งจำนวนมากจะวางในที่อาศัย พร้อมด้วยคอนโดมิเนียม


 • เครื่องทำน้ำอุ่นแบหัวเรื่องำน้ำอุ่นในหลายจุด (MULTIPLE WATE SUPPLY)


ระบบนี้ จะใช้กับที่อาศัยเรือนที่มีปส่วนล่างาณการใช้งาน และในการต่อท่อก็จะมีการต่อท่อน้ำอุ่นที่ออกจากเครื่องแยกไปตามจุดต่างๆที่ต้องการใช้เช่นใดก็ตาม ในการที่จะต่อเพื่อใช้น้ำอุ่นได้กี่จุดนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูพิกัดของเครื่องมรณาทำการนว่า เครื่องจะสามารถจ่ายน้ำเข้าในเยอะมาก

อาชีวะของเครื่องทำน้ำอุ่น
ภารกิจของเครื่องทำน้ำอุ่นเกิดแรยับยั้งันของน้ำที่ไหลทะลวงจากท่อน้ำที่ต่อเข้าเครื่องไหลทะลุไปยังสวิตซ์ ซึ่งเป็นตัวที่คอยควบคุมกิจการงานของขดลวดความร้อนหรือฮีทเตอร์ (HEATERS) เมื่อแรหยุดันน้ำทะลุไปยังสวิตซ์ สวิตช์ ก็จะเปิดขดลวดความร้อนก็จะทำงานเกิดความร้อนขึ้นน้ำที่ไหลสร้างผ่านเข้ามาก็จะร้อนโดยมีเทอร์โมสต์จะเป็นตัวสั่งการขดลวดนำความร้อนให้ได้อุณหภูมิความร้อนที่ต้องการ
เพราะว่าเครื่องที่จ่ายน้ำจุดเดียว พร้อมกับไร้ถังประมวลน้ำเมื่อไหร่ผ่านฮีทเตอร์ก็จะร้อน พร้อมด้วยไหลออกมาจากก๊อกหรือฝักบัวฉับพลันที่อุณหภูมิที่ต้องการ ส่วนเครื่องที่มีถังรวบรวมน้ำด้วย เพื่อใช้จ่ายน้ำไปหลายจุดทำงานนใช้ จะต้องเปิดน้ำไว้ให้เต็มถังน้ำ ในถังจะถูกบังคับอุณหภูมิความร้อนด้วยเทอร์โมสต์ ที่เป็นตัวสั่งการอุณหภูมิความร้อนด้วยเทอร์โมสต์ ที่เป็นตัวสั่งการการทำงานของ ขดลวดนำความร้อน ส่วนที่ถังเรียบเรียงน้ำจะมีฉนวนบังคับ พร้อมด้วยบำรุงรักษาระดับน้ำให้ร้อนในอุณหภูมิที่คงเดิมอยู่เสมอ เมื่อเปิดก๊อกใช้น้ำร้อนจะไหลออกมาจากถังไปตามท่อจ่ายน้ำตามจุดต่างๆ ในขณะเดียวกันกับน้ำเย็นก็จะไหลเข้ามาแทนรวดเร็ว เทอร์โมสต์ ก็จะเริ่มทำงานอีกครั้งด้วยเปิดสวิตซ์ให้ขดลวดนำความร้อนทำหน้าที่ปรับอุณหภูมิของน้ำ แล้วปิดสวิตซ์โดยอัตโนมัติเมื่อได้อุณหภูมิของน้ำร้อนตามความพึงประสงค์ เมื่อมีการใช้น้ำอีกวงจรดังกล่าวก็จะเริ่มปฏิบัติการใหม่หมุนเวียนไปเช่นเดิม

การเจาะจงเลือกซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น


 • วัตถุประสงค์ในการใช้งานจะใช้เพียงจุดเดียวหรือหลายจุด จะใช้กับฝักบัวหรืออ่างอาบน้ำถ้าจะใช้กับอ่างอาบน้ำกับใช้หลายจุด นำฝักบัว พร้อมทั้งก๊อกน้ำล้างหน้าอ่างอาบน้ำก็ต้องใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบ 2 ท่อ

 • แบบใช้แก๊ส พร้อมด้วยใช้ไฟฟ้าหากกำลังไฟของมิเตอร์ไม่พอหรือไฟฟ้าเข้าไปไม่ถึงก็ต้องใช้แบบแก๊ส อย่างเดียวถ้าใช้แบบไฟฟ้าก็ควรขอไฟฟ้าที่มีมิเตอร์ความจุ 15 แอมป์หรือมากกว่า เตรียมไว้ด้วย

 • ความมั่นคง เพราะว่า น้ำกับไฟเข้ากันหนักเกินการคัดเลือกซื้อความจุทัศนาดูว่ามีระบบคุ้มกันความไม่เป็นอันยี่ห้อยจากการรั่วซึมซาบของน้ำกับไฟหรือเปล่าได้หลักเกณฑ์แค่ใด ที่สร้างผ่านมาเคยมีปัญหาหรือว่าผลิตและขายมานานปส่วนล่างาตรไหน

 • ความเขม็ดแขม่ดูดูถ้าราคาใช้จ่ายตัวเครื่องอุปกรณ์วาง พร้อมทั้งเชื้อเพลิงใช้ไฟสักเท่าไหร่ โดยปรกติเครื่องทำน้ำอุ่นจะกินไฟน้อยกว่าเครื่องทำน้ำร้อน เพราะใช้วัตต์ต่ำกว่า เท่านั้นจะขึ้นกับวัสดุประสงค์ในการใช้งาน แม้นปรารถนาน้ำที่อุณหภูมิสูงมาก ก็ต้องซื้อรุ่นที่ให้กำลังวัตต์สูง จากนั้นก็ดูว่ามีอุปกรณ์สั่งการอุณหภูมิของน้ำหรือไม่ก็ ถ้ามีจะช่วยเหลือมัธยัสถ์กระแสไฟฟ้าได้สำหรับ ซึ่งแค่นั้นละรุ่นจะร่างโครงมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานแตกต่างกับบางรุ่นใช้งานไม่มาก ระบบความร้อนของน้ำจะใช้แรติดขัดันเป็นตัวบังคับ บางรุ่นจะใช้เทอร์โบโมสต์เป็นตัวสั่งการอุณหภูมิของน้ำ ซึ่งจะช่วยให้กระเหม็ดกระเหมียดกระแสไฟฟ้าได้

 • การวางยุ่งยากซับซ้อนหรือไม่ก็ ยุคปัจจุบันเครื่องทำน้ำอุ่น เป็นพิเศษที่ใช้ตามบ้านจะถูกออกแบบให้สามารถประดิษฐานได้ง่าย พร้อมทั้งมัธยัสถ์กับโซนน้อย เป็นพิเศษเครื่องทำน้ำอุ่นท่อเดียว การเข้าประจำที่จึงง่าย เพราะ เครื่องทำน้ำอุ่นเป็นเครื่องที่ใช้วงจรระบบไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อใช้ไประยะหนึ่งอาจจะเกิดชำรุดดับหายได้ทำให้ระบบการทำงานขัดข้อง จำเป็นจะต้องมีการทดสอบเช็ค พร้อมกับซ่อมบำรุงการเลือกซื้อจะต้อหยุดยั้งูว่ามีบริการประกันตัวเครื่อง ด้วยกันแผนกซ่อมบำรุงหรือไม่ ถ้าไม่ไม่แน่อาจจะเกิดความลำบากในภายหลังได้

   

  Tags : เครื่องทำน้ำอุ่น